A A A

Strona główna

Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych Sp. z o.o.
ul. Biernackiego 1
39-300 Mielec

NIP: 817-13-96-428
REGON: 690439253

Sąd Rejonowy w Rzeszowie: KRS 0000159336
Kapitał zakładowy: 3.176.100 PLN
Bank Spółdzielczy w Mielcu
70 9183 0005 2001 0001 7268 0001